agroekologia


agroekologia
[агроекольоґя]
f
агроекологія

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • agroekologia — ż I, DCMs. agroekologiagii, blm «dział ekologii zajmujący się badaniem stosunków i wzajemnych zależności pomiędzy żywymi organizmami pól uprawnych a wpływem czynników zewnętrznych na te stosunki w celu stworzenia najdogodniejszych warunków uprawy …   Słownik języka polskiego